En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa l’usuari que totes les dades que ens proporcioni seran incorporades a un arxiu, creat i mantingut sota la responsabilitat de Callmed.

Sempre es respectarà la confidencialitat de les vostres dades personals, que només seran utilitzades amb la finalitat de gestionar els serveis oferts, atendre les sol·licituds que ens plantegeu, realitzar tasques administratives, així com remetre informació tècnica, comercial o publicitària per via ordinària o electrònica.

Condicions d’ús

Les condicions d’accés i ús d’aquest lloc web es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bon fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, els drets o els interessos de tercers.

Ser usuari de la web de Callmed implica que reconeixeu haver llegit i acceptat les presents condicions i les seves ampliacions segons la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no estiguéssiu d’acord amb aquestes condicions, no continueu utilitzant aquesta web.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació només serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

Responsabilitats

Callmed no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.

No obstant això, tenint en compte els articles 11 i 16 de la LSSI-CE, Callmed es compromet a la retirada o, si escau, al bloqueig d’aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

L’empresa tampoc es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per errors o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota la responsabilitat per qualsevol incidència tècnica o error que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment, no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors a l’accés al lloc web.

Així mateix, Callmed es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a la seva pàgina web, així com la configuració o presentació d’aquesta, en qualsevol moment sense assumir-ne cap responsabilitat.

Us comuniquem que qualsevol preu que pugueu veure a la nostra web serà només orientatiu. Si l’usuari vol saber amb exactitud el preu o si el producte en el moment actual compta amb alguna oferta de la qual es pugui beneficiar, ha d’acudir a alguna de les botigues físiques de Callmed.

Propietat intel·lectual i industrial

Callmed és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual en relació amb els continguts que s’hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa.

Cap material publicat en aquesta web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de Callmed.

Tota la informació que es rebi a la web, com comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a Callmed de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d’aquestes pàgines que NO són propietat de Callmed són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen a la web de Callmed a efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.