Callmed, per compte propi o d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, pot utilitzar galetes quan l’usuari navega pel lloc web. Les galetes són arxius enviats al navegador mitjançant un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Les galetes utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si soles les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les galetes, resulta possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el procés i nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per rebre un avís quan es descarreguin galetes i per impedir-ne la instal·lació al seu dispositiu. Consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les galetes enviades al lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió a cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el registre previ.

En tot cas, les galetes tenen un caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran galetes per recopilar informació de caràcter personal.