A callmed.net, en endavant, ‘aquest lloc web’, respectem la vostra informació personal i en vista de complir amb les polítiques de seguretat respectives concernents a tot el lloc web, que haurien de ser obligatòries, us informem del següent.

Privacitat de les dades personals

Les vostres dades personals us corresponen només a vosaltres i aquest lloc web és responsable de no revelar cap mena d’informació que us pertanyi (com correu electrònic, números d’IP, etc.), excepte amb la vostra autorització expressa o per forces de naturalesa major de tipus legal que us involucrin, com hackejos o suplantacions.

Responsabilitat de les opinions exposades

Les publicacions en format d’articles (també anomenats posts) són responsabilitat de l’autor del blog. Els comentaris exposats pels visitants són responsabilitat seva i en cas que algun violi les regles mínimes de respecte a la resta de persones i als bons costums, aquests seran esborrats per l’editor del blog, sense esperar-ne el consentiment.

Seguretat de la vostra informació personal

Aquest lloc web es fa responsable de vetllar per la vostra seguretat, per la privacitat de la vostra informació i pel respecte a les vostres dades, d’acord amb les limitacions actuals d’Internet, sent conscients que no estem exclosos de patir un atac per part de pirates o usuaris malintencionats que exerceixen la delinqüència informàtica.

Obtenció de la vostra informació

Totes les vostres dades personals consignades en aquest lloc les subministreu vós, fent ús total de la vostra llibertat. La informació aquí emmagatzemada només comprèn dades bàsiques ingressades mitjançant formularis de contacte, comentaris o similars.

Ús de la informació

En proporcionar-nos les vostres dades personals, estant d’acord amb la política de privacitat aquí consignada, ens autoritzeu per al següent ús de la vostra informació: a) per al fi mateix per a la qual s’ha subministrat; b) per considerar-vos dins de les nostres estadístiques de trànsit, incrementant, així, la nostra oferta publicitària i de mercat; c) per orientar millor els serveis aquí oferts i valorar-los al vostre criteri, i d) per enviar correus electrònics amb els nostres butlletins, respondre inquietuds o comentaris, i mantenir informats els nostres usuaris.

Ús de les galetes

L’ús de galetes i la vostra adreça IP, recopilades per aquest lloc, es realitza només amb la finalitat de mantenir el lloc web d’acord amb les vostres preferències locals (com ara el navegador web usat, sistema operatiu, ISP, etc.). Les galetes permeten entregar un contingut ajustat als interessos i necessitats dels nostres usuaris/visitants. També podrien fer-se servir galetes de Tercers que estiguin presents en aquest Weblog, com a anunciants o publicitat d’aquest, amb l’únic objectiu de proveir informacions addicionals o rellevants a la navegació de l’usuari en aquest lloc web.

Modificacions a les nostres polítiques de privacitat

El lloc web es reserva el dret de modificar, rectificar, alterar, agregar o eliminar qualsevol punt d’aquest escrit en qualsevol moment i sense previ avís, sent la vostra responsabilitat mantenir-vos informats d’aquest per a una adequada administració de la vostra informació.

Estadístiques i altres llocs afins

Per al correcte funcionament d’aquest blog, es fa ús de diverses galetes, tant del lloc com dels nostres proveïdors (com s’ha exposat en el punt anterior), emmagatzemats al seu equip o mitjançant l’ús d’algun script. Veure el cas del Cookie Darth.

Les galetes utilitzades només s’emmagatzemen al vostre equip amb fins estadístics, sent omeses les dades que poguessin resultar en recopilació de caràcter important.

Us convidem també a llegir les polítiques de privacitat de dos dels sistemes de publicitat utilitzats en aquesta web, seguint els enllaços que trobareu a continuació: Política de privacitat de Google Analytics